S:t Göran & draken

S:t Göran & draken Ett maktspråk förklätt Gruppen var ett beställningsverk. Sten Sture ville manifestera sin storhet.