S:t Göran & draken

S:t Göran & draken

Ett maktspråk förklätt

Gruppen var ett beställningsverk. Sten Sture ville manifestera sin storhet.